Kulturföreningen Mullbergets värdegrund

 

Kulturföreningen Mullbergets värdegrund baseras på sex pelare. Dessa pelare ska fungera som ramar för allt arbete inom föreningen.

 

Allas lika värde

Tanken bakom detta är att du ska, oavsett kön, religiös, etnisk eller socioekonomisk,  bakgrund kunna utöva någon form av kultur inom föreningen.

 

Öppenhet

Mullberget ska aldrig vara exkluderande. Mullberget ska ge alla en möjlighet att få vara med och främja föreningen och kulturutrymmet

 

Kvalitet och professionalitet

Mullberget ska hålla en hög kvalitet på det de utför. Mullberget ska erbjuda föreningar, band, företag och människor bemötanden av hög kvalitet.

 

Respekt

Mullberget och dess medlemmar ska respektera varandra och aldrig nedvärdera eller kränka någon. Alla ska få sitt utrymme som behövs.

 

Fritt kulturellt uttryck

Mullberget ska erbjuda en bred möjlighet för Ungdomar att utöva den kultur de vill.

 

Utveckling.

Mullberget ska sträva efter att alla medlemmar ska ha möjlighet att utvecklas efter deras vilja och förmåga